Budgetproposition 2022

Budgetpropositionen 2022, så påverkas du

Regeringen har släppt årets budgetproposition, i den presenteras ett antal förändringar som kommer påverka din privatekonomi. För att göra det enkelt för dig har jag listat de viktigaste förändringarna som genomförs 2022 och framåt.

Regeringen kommer satsa på ett antal utvalda områden, bland annat klimatomställningen, att få fler i arbete och en förbättrad välfärd.

Klimatomställningen

 • Det ska införas skattelättnader för cyklar som arbetsgivare tillhandahåller.
 • Bonusmalus fortsätter, det vill säga straffa bilar med höga koldioxidutsläpp och gynna de som ger mindre klimatpåverkan. Omfattningen är idag inte fastställd.
 • Stärka den cirkulära ekonomin, du kommer ges möjlighet att hyra ut personliga tillgångar skattefritt för 20 000 kr/år.
 • Momsen på olika typer av reparationer kommer sänkas ytterligare.
 • Regeringen vill stimulera gröna investeringar inom industrin och avsätter 50 miljarder i kreditgarantier. Det här kan leda till att företag vill investera i den gröna omställningen och fler arbetstillfällen skapas.

Fler ska i arbete

 • Skattesänkning på förvärvsinkomst för låg och medelinkomsttagare. Tjänar man exempelvis 22 000 kr/mån får man sänkt skatt med minst 110 kr/mån.
 • Arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19-23 år kommer sänkas. Det här ger incitament att anställa yngre som ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Antalet praktikplatser ska utökas. En bra möjlighet att få anknytning till arbetslivet i ett tidigt stadium.
 • Ny räntemodell för studielån föreslås till 2023.

Välfärd

 • Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs.
 • Möjlighet att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan efter 365 dagar.
 • Tre dagars ledighet med familjepenning. Ett led i att starta familjeveckan. Det här ger möjligheter att vara med sitt barn på exempelvis lov eller planeringsdagar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det främst är personer med sjuk och -aktivitetsersättning som gynnas av reformerna men även de pensionärerna med bostadstillägg. Ser man till kön kommer fördelen vara kvinnor i större utsträckning än män.

Dela