blad

Ny miljöfond i vår fondmeny

I vår strävan att kunna erbjuda fler hållbara fonder är det extra kul att du som fondsparare hos ICA Banken nu kan investera i Save Earth Fund. Den är en Svanenmärkt global miljöfond från CB Fonder.

CB Save Earth Fund är en global aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom de tre strukturella tillväxt- och megatrenderna förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Fonden har förvaltats med samma strategi i snart 10 år. Den investerar långsiktigt i bolag som gynnas av omställningen i energisektorn och som hittar lösningar på problem relaterade till bristen på rent vatten och som på andra innovativa sätt löser svåra miljöproblem med ny teknik.

Genom att hålla en koncentrerad portfölj av bolag som förvaltarna har stor tilltro till och som verkar på marknader med relativt hög mognad skapas förutsättningar till god avkastning i förhållande till risk.

Svanenmärkt fond

Som bevis för hållbarhetsarbetet har fonden blivit Svanenmärkt! Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Detta blir ICA Bankens andra Svanenmärkta fond som du kan hitta i vår fondmeny. Sedan tidigare finns Swedbanks Ethica Sverige.

Tips på bra länkar

  • Du hittar de Svanenmärkta fonderna CB Save Earth Fund och SHB Hållbar Energi i vår lista över fonder.
  • Läs mer här om du är kund i ICA Banken och vill börja spara pengar i fonder.
  • Mer om Svanenmärkning av fonder här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela