Kvinna vid laptop i köket

Så förändras pensionen 2024

I år får de flesta pensionärer en höjning av sin totala pension. I de flesta fall blir ökningen mellan 500 kronor och 1 500 kronor efter skatt. Här berättar vår vardagsekonom Magnus Hjelmér vad som händer med pensionens olika delar under 2024 och hur du får koll på vad just din pension blir.

Höjt grundavdrag ger mer i plånboken

Det höjda grundavdraget som slog igenom vid årsskiftet kommer ge mer tillbaka på skatten till dig som fyllt 66 år. Som exempel får den som hade en pension på 25 000 kronor i månaden under 2023, sammanlagt 3 400 kronor mer i plånboken under hela 2024. Du som är född 1957 och gick miste om det förhöjda grundavdraget under 2023 kommer att kompenseras. Kompensationen börjar betalas ut 1 juli 2024.

Hur mycket höjs den allmänna pensionen?

Garantipensionen följer med prisutvecklingen i samhället och höjs med 9,1 procent för 2024, vilket betyder upp till 972 kronor mer per månad före skatt. Det nya maxbeloppet för garantipension blir 11 604 kronor i månaden före skatt.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen räknas istället upp utifrån inkomstindex, minus 1,6 procent. För 2024 innebär det en höjning av inkomst- och tilläggspensionen med 1,0 procent. Om du till exempel hade 15 000 kronor per månad i allmän pension under 2023, får du nu 150 kronor mer i månaden – eller 1 800 kronor totalt under året.

Om du har både inkomstpension och garantipension kommer din pension bli mellan 1,0 och 9,1 procent högre 2024, beroende på hur fördelningen ser ut för dig.

Premiepensionens storlek 2024 bestäms av hur fonderna har gått under 2023. De flesta fonderna i premiepensionssystemet har utvecklats positivt.

Hur mycket höjs tjänstepensionen?

Vilken sorts tjänstepension du har påverkar hur mycket den höjs. Förmånsbestämda tjänstepensioner följer normalt prisutvecklingen och kan räknas upp med så mycket som 6,5-9,1 procent. De premiebestämda tjänstepensionerna höjs årsvis i takt med värdepappren som pengarna är placerade i. Pensionsbolagen ger besked om ökningen för 2024 i mitten av januari.

Många pensionärer har en blandning av förmånsbestämda och premiebestämda pensioner. Den förmånsbestämda pensionen var den vanligaste fram till 1990-talet, men det är arbetsgivaren som har valt typ av tjänstepension och du kan alltså inte påverka den själv.

Hur mycket får jag i pension 2024?

Hos Pensionsmyndigheten kan du få besked om hur mycket du kommer få i pension under 2024.

  • Logga in på "Mina sidor" på pensionsmyndigheten.se.
  • Ringa myndighetens nya självbetjäningstjänst på 0771-776 776. Du behöver BankID för att använda tjänsten.
  • Läsa informationen i det orangea kuvertet, som kommer med posten i mitten av januari.
Dela