Trappa mot en gul vägg

Ändring av räntor på ICA Bankens konton

Efter Riksbankens beslut att sänka styrräntan ändrar vi räntorna på vårt sparkonto, bankkonto med lön, CSN eller pension på, samt på ICA-kortkontot.

Ränteändring

Från och med den 23 maj 2024 sänker vi räntorna på följande konton:

Konto Ny ränta Förändring
Sparkonto 2,50 % - 0,20 %
Sparkonto för barn 2,50 % - 0,20 %

Bankkonto med belopp upp till 25 000 kr1
Gäller dig med lön, CSN eller pension in på kontot

2,00 % - 0,25 %
ICA-kortkonto med belopp upp till 15 000 kr2 2,00 % - 0,25 %

 


1Du som har din lön, CSN eller pension in på kontot får från och med 23 maj 2024 2,00 % i ränta på belopp upp till 25 000 kr. Räntan utbetalas årsvis. På belopp på kontot som överstiger 25 000 kr är det 0 % i ränta. Har du inte lön, CSN eller pension in på kontot är det 0 % i ränta oavsett belopp. På kreditkortets fakturakonto utgår ingen ränta vid ett eventuellt plussaldo.

2Du som har ett ICA-kort Betala får från och med den 23 maj 2024 2,00 % i ränta på belopp upp till 15 000 kr på ICA-kortkontot. På belopp som överstiger 15 000 kr på ICA-kontot är det 0 % i ränta.

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

 

Dela