Två fötter som går uppför trappsteg.

Så fungerar Amorteringskravet 2016

I förra veckan klubbade riksdagens finansutskott igenom att amorteringskrav 2016 ska börja gälla från 1 maj men för kunden innebär det att kraven träder i kraft 1 juni. Vi förtydligar vad kravet innebär och omständigheterna runt omkring det.

Vad är ett amorteringskrav?

Att amortera innebär att du betalar tillbaka på ett lån du har, detta utöver räntan du får betala. Tidigare har det inte varit reglerat om du som kund behövde betala tillbaka på ditt lån eller inte, det var en uppgörelse mellan dig och din bank. Från och med 1 juni kommer detta regleras hos alla banker med förhoppningen att vi får en sundare skuldsättning.

Hur mycket ska man betala?

Redan 2010 infördes bolånetaket som innebär att du får låna upp till 85 procent av bostadens värde. Det nya amorteringskravet innebär att du ska amortera två procent per år av det totala lånebeloppet om du har en belåningsgrad på 70 – 85 procent. Har du en belåningsgrad mellan 50 – 70 procent ska du amortera en procent per år. Det är viktigt att tänka på att amorteringskravet är direkt knutet till marknadsvärdet av bostaden så om du gör en omvärdering av bostaden kan den summa du amorterar förändras. En omvärdering av bostaden får ske vart femte år.

När börjar det gälla?

Den 1 maj träder lagen i kraft, och då ska Finansinspektionen lämna över ett slutgiltigt förslag till regeringen, vars medgivande krävs.

Vem gäller amorteringskravet för?

Amorteringskravet gäller för de som tecknar lån efter att den nya lagen börjat gälla. Du som har ett befintligt lån men vill byta bank berörs inte heller så länge du inte utökar lånet. Det har debatterats vilt angående om nyproducerade bostäder skulle slippa amorteringskravet. Man har nu kommit fram till att ett undantag från amorteringskravet gäller i fem år för nyproduktioner.

Ränkeexempel

  1. Om du har en belåningsgrad på 80 procent på ett lån som är 2,5 miljoner kronor betalar du: 2 500 000 * 0,02 = 50 000 kr/år = 4 167 kr/månad
  2. Om du har en belåningsgrad på 60 procent på ett lån som är 2,5 miljoner kronor betalar du: 2 500 000 * 0,01 = 25 000 kr/år = 2 083 kr/månad
Dela