Ett hus och en katt. Skärpt amorteringskrav 2018.

Skärpt amorteringskrav 2018 kan bli verklighet

Svenska hushåll har lånat 3 000 miljarder till bostäder, bolånen är utan tvekan den största kostnadsposten i våra privatekonomier. För att dämpa hushållen skuldkvoter infördes amorteringskravet i juni 2016.

I korthet innebär nuvarande amorteringskravet att:

  • Bostäder med belåning mellan 50-70 procent av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 procent av det totala lånebeloppet.
  • Bostäder med belåning över 70 procent av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp morsvarande 2 procent av det totala lånebeloppet.

Nu vill Finansinspektionen införa ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter. Förslaget innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det gällande amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet skulle även gälla belåningsgrader under 50 procent. För ett hushåll är det totala bolån och inkomster som räknas.

Exempel

Lars tjänar 25 000 kr brutto, Lena tjänar 30 000 kr brutto vilket ger en total årlig bruttoinkomst på 660 000 kr. Tar vi detta multiplicerat med 4,5 får vi 2 970 000 kr. Skulle Lars och Lenas bolån överstiga 2 970 000 kr skulle de få amortera 1 procent av det totala lånebeloppet. Har de dessutom en belåningsgrad på över 70 procent skulle de totalt amortera ytterligare 2 procent av totala lånebeloppet. Totalt ska de amortera 3 procent av det totala lånebeloppet.

Bra eller dåligt?

Jag tycker det är ett bra initiativ som kommer göra oss mindre känsliga vid ekonomiska störningar. Det finns ett flertal länder som redan implementerat denna typ av reglering bland annat Danmark, Norge och Storbritannien. De ändrade reglerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.

Dela