Ett rep i en knut.

När ska man binda bolån?

Det kan vara svårt att veta om man ska binda sin boränta eller ha den på rörlig ränta. Flera faktorer spelar in och man behöver något av en kristallkula för att göra en kvalificerad gissning om framtiden.

Man brukar säga att det historiskt varit mest lönsamt att låta ränta ligga på rörlig, oftast innebär det tre månaders bindningstid. Vi har haft sjunkande räntor i över 20 år men frågan är om läget ser annorlunda nu och hur man ska agera.

Hur har historien sett ut?

Bolåneräntan häger ihop med reporäntan som Riksbanken sätter. Enkelt beskrivet så är reporäntan den ränta som bankerna lånar eller placerar pengar till hos Riksbanken. Utifrån den så sätter bankerna i sin tur bolåneränta. Som du kanske hört så har vi haft minusränta under ett antal år vilket lett till rekordlåga bolåneräntor. I början av 90-talet var det inte ovanligt med en bolåneränta runt 10 procent. Idag är vi nere runt 1,5 procent och många ställer sig frågan om vi kommer se lägre bolåneräntor.

Varför ska man binda?

Det finns både för och nackdelar med att binda räntan. Fördelarna med att binda är att du vet vad din framtida månadskostnad blir. Det här blir extra viktigt om du har en ekonomi med små marginaler, du kan lättare planera månadsbudgeten då. Nackdelen är att du blir låst till en specifik aktör, så skulle du vilja byta bank så kan det kosta dig ränteskillnadsersättning om du har bundet lån. Idag är räntenivåerna väldigt låga samtidigt som det inte är någon garanti för att de inte sjunker ännu mer då Riksbanken kan behöva stimulera ekonomin ännu mer. Det är en gissningslek och kommer alltid vara.

Räkna och se hur ränteförändringar påverkar dig

Jag tycker du ska ta några minuter och se över vad en räntesänkning respektive en ränteökning skulle göra för din ekonomi. Har du kommit in på bostadsmarknaden de senaste åren och inte varit med om ett högre ränteläge tycker jag det är extra viktigt. En räntehöjning får inte komma som en chock för din privatekonomi med tanke på att det är den största kostnadsposten i hushållet. Det här ska vara genomtänkta beslut som gör att du säkrar ditt framtida boende.

 

Lycka till!

Dela