Händer

Så hanterar du oro för ekonomin

Känner du att inflationen, ökade kostnader och oro för din ekonomi påverkar ditt mående? Här ger BlueCall fem konkreta tips för att hantera ekonomisk oro.

Med osäkerheten i omvärlden, inflation och stigande kostnader ökar också osäkerheten och oron för den egna ekonomin. Det bekräftas av Orosbarometern, Kantar Publics löpande mäter allmänhetens syn på den privatekonomin. I slutet av november 2022 var resultatet av mätningen att:

  • 63 % av de svarande oroade sig för att deras hushållsutgifter skulle öka
  • 55 % oroade sig för att värdet på besparingarna sjunker
  • 21 % oroade sig för sin försörjning det närmaste året

Så påverkar ekonomin din hälsa

Det finns en stark koppling mellan ekonomi och mående. Den som känner sig trygg med sin ekonomiska situation mår som regel psykiskt bättre. Det är också vanligt att känna skam över dålig ekonomi, vilket gör att vi ofta håller tyst om problemen. Men när vi inte kan prata om sådant som oroar oss ökar risken att måendet utvecklas till psykisk ohälsa.

BlueCalls 5 tips vid ekonomisk oro

Här delar Linnea Werner, psykolog och föreläsare på BlueCall, med sig av fem konkreta tips på hur du hanterar ekonomisk oro:

  1. Våga prata öppet om den svåra situation vi alla befinner oss i, det kan göra oron mindre laddad.
  2. Avsätt en särskild stund på dagen när du ger oron din fulla uppmärksamhet, exempelvis 15 minuter. På så sätt kan du styra och begränsa orostankarna så de inte påverkar hela dagen.
  3. Skriv ner vad du oroar dig för och varför.
  4. Lista vilka delar av oron du kan göra någonting åt och konkretisera vad du ska göra.
  5. Lista de delar av oron du inte kan påverka och försök acceptera att det är så. Ibland kan det vara lättare att släppa orostankar som rör sådant du inte kan kontrollera.

Om BlueCall

BlueCall är en digital plattform för terapeutiska samtal över telefon och chatt som funnits sedan 2016. Genom BlueCall-appen kan användaren chatta anonymt med en samtalsterapeut direkt i mobilen. BlueCall erbjuder coachande samtal till dig som har någon försäkring hos ICA Försäkring, till exempel låneskydd eller bolåneskydd. Läs mer om kostnadsfria stödsamtal genom BlueCall.

 

Källa: Kantar Public och Sifopanelen

Dela