Bild på ett par som går igenom sin ekonomi framför en dator

Kvar att leva på kalkyl

När du ansöker om en kredit gör banken en kvar-att-leva-på kalkyl (KALP) för att se om du som ansöker har utrymme i ekonomin för att kunna återbetala den. Om ni är flera som ansöker bedömer banken er totala ekonomi tillsammans i ansökan.

Vad ingår i en KALP-kalkyl?

I en kvar-och-leva-på-kalkyl tittar man på det lånebelopp som du tänker ansöka om i förhållande till dina och eventuellt din medsökandes inkomster och kostnader för andra lån och krediter, samt driftskostnader för boende och generella levnadskostnader, de sistnämnda är oftast schablonkostnader.

Vad är KALP och hur används det av banker?

Om du gör en bolåneansökan räknar banken med att du ska klara av en högre ränta än den aktuella bolåneräntan. Detta gör man för att ta reda på om den som ansöker om ett bolån klarar av en högre bolåneränta i tider med stigande räntor. Bankerna får själva bestämma vilken kalkylränta man ska räkna med.

När banken har alla inkomster och kostnader, beräknar man din betalningsförmåga för att kontrollera om ditt betalningsutrymme är tillräckligt för det lån eller kredit du ansöker om. Beroende på utfallet, kan du antingen bli godkänd eller få avslag.

Vid ansökan om ett privatlån, kan man i vissa fall blir erbjuden ett lägre lånebelopp och/eller en annan återbetalningstid om banken ser att kalkylen nästan går ihop.

Gör din egen KALP-kalkyl

Om du vill få koll på hur mycket du har kvar att leva på utifrån dina inkomster och utgifter, har Konsumentverket en budgetkalkyl som du kan använda. Du kan hämta hem vissa generella uppgifter i den, men tänk på att de kanske inte återspeglar dina kostnader. Försök ta reda på dina kostnader för respektive fråga för att kalkylens svar ska blir så korrekt som möjligt.

Mer läsning om hushållsekonomi

Dela