Flicka håller sina föräldrar i handen

Varannan vecka-liv – så samarbetar ni om ekonomin kring barnen

En av de största utmaningarna efter en separation är samarbetet kring ekonomin som rör barnen. Här samtalar vi med Malin Bergström, barnpsykolog och medgrundare till Varannan vecka-appen, och vår vardagsekonom Magnus Hjelmér om hur man kan minska konflikterna och skapa ett smidigare samarbete.

Vilka utmaningar skapar pengar vid en separation?

Malin Bergström: Ekonomin är en del av det som är omtumlande vid en separation. Att bygga upp en egen ekonomi alltstor oroshärd för många. Plötsligt behöver man ta allt ansvar själv och det kanske visar sig att man saknar kunskap som man plötsligt behöver. Dessutom befinner man sig ofta i en känslomässig virvelvind, med allt praktiskt som förändras – på samma gång som man ska ta hand om sina barn och sig själv.

Sedan har vi utmaningarna kring det fortsatta ekonomiska samarbetet om barnen. Det finns en väldig kraft i en separation, när man ju ska åt olika håll. Mitt i allt det behöver man bygga upp en ny gemensam ekonomi med medföräldern som man ska lämna. Man kan tänka på det som två parallella spår: en parrelation som ska begravas och ett föräldrateam som ska byggas upp på ett nytt sätt.

Hur minskar man friktionen i samarbetet kring barnen och ekonomin?

Magnus Hjelmér: En grundregel är att aldrig räkna kronor och ören, utan se till att sätta grundläggande spelregler kring ekonomin som känns rättvisa för er båda. Jag tänker framför allt på fyra saker.

  • Den första är att se över vilken kostnadsfördelning som man ska ha mellan föräldrarna. Om ena parten har en starkare ekonomi kanske den behöver ta ett större ansvar för kostnaderna som rör barnen.
  • Efter det kan det vara bra med ett gemensamt konto som kostnaderna kan dras ifrån. Det underlättar praktiskt och ökar transparensen mellan föräldrarna.
  • Försök också komma överens om hur ni generellt ska göra med kläder, leksaker och prylar när barnen bor på två ställen. Vad ska flyttas mellan er och vad behöver ni dubbla uppsättningar av? Ju mer som måste köpas till, desto större kostnad för er som nyseparerade.
  • Om en förälder behöver ta en stor andel av månadens VAB-dagar kan det slå hårt på lönen. Ett förslag att den andra föräldern ersätter en del av dem med ett belopp per dag som ni kommer överens om på förhand.

Vad är viktigast för att barnen ska må bra?

Malin Bergström: Barn påverkas förvånansvärt mycket av hur kommunikationen mellan föräldrarna fungerar efter separationen. Om man kan hitta smidiga sätt att samarbeta, med låg konfliktrisk, betyder det väldigt mycket för barnen. För barnens del är samarbete och lojalitet mellan föräldrarna viktigare än exakt hur man löser saker.

Sedan är det också viktigt att komma ihåg att barnens behov förändras genom barndomen och att deras förmåga att vara delaktiga utvecklas. Ni föräldrar behöver vara lyhörda för deras åsikter, så att de får vara med och påverka hur deras liv fungerar. De ska få påverka men inte vara ansvariga.

Magnus Hjelmér: Mitt råd är att försöka ta ett steg tillbaka och se ett större perspektiv. Kanske tar den ena av er lite fler kostnader under en kortare period, eller att barnen bor lite mer än avtalat mer hos den andre. Om det kan jämna ut sig över ett halvår eller så tycker jag det är bättre att inte kräva ersättning på kort sikt. Då är det bättre att ni föräldrar tar ett samlat grepp någon gång ibland och ser över om någon del i samarbetet behöver förändras eller förbättras. Precis som Malin tror jag det minskar antalet konflikter, vilket är bra bör barnen.


Tips för ett bättre samarbete: Prova Varannan vecka-appen! 

Med Varannan Vecka-appen samlar ni det praktiska kring barnen efter separationen – allt på ETT ställe. I appen ingår ett ekonomiverktyg som bland annat ger er koll på barnets ekonomiska behov samt vem som har köpt och betalat vad. Som kund i ICA Banken kan du testa appen Varannan Vecka kostnadsfritt i 60 dagar. (ord. pris per familj 89 kr/mån). 


Se filmen Att samarbeta om ekonomin kring barnen efter separationen med Malin Bergström och Magnus Hjelmér.

Fler artiklar och filmer om Varannan vecka-livet hittar du på sidan Varannan vecka-liv – experternas tips för ekonomin och samarbetet om barnen.

Dela