Brunnsöppning

Ekonomin 2023: När ser vi ljuset i tunneln?

Utsikterna för Sverige närmsta tiden fortsätter att se grådaskiga ut och man räknar med att vi kommer befinna oss i en lågkonjunktur under 2023. Det ser helt klart ut att bli lite sämre innan det blir bättre igen, men ljuset i tunneln går att skymta. Vad innebär en lågkonjunktur och hur påverkar det din privatekonomi efter 65? Det ska du få svar på nu! Sist i artikeln ger jag dig tips på hur du kan förbättra ekonomin på kort och lång sikt.

Varför blir det lågkonjunktur?

En lågkonjunktur innebär att hushållen håller i pengarna och konsumtionen minskar, vilket leder till att produktionstillväxten minskar och arbetslösheten stiger. Orsaken till lågkonjunkturen vi går in i nu är de snabbt stigande priserna (inflationen) och de höjda räntorna. Ekonomistyrningsverket räknar med att Sveriges tillväxt minskar med 0,9 procent under 2023. För dig innebär det här att ett antal områden i din privatekonomi påverkas och du kan tvingas se över så väl ditt sparande som dina löpande kostnader.

Inflation och kostnader

Inflationen tog fart i början av 2021. Vi har gått från nästan noll i inflation i slutet av 2020 till över nio procent i slutet av 2022. Under 2023 beräknas inflationen fortsätta stiga 4–6 procent, vilket innebär att vi kommer behöva tänka än mer på vad vi konsumerar. Syftet med Riksbankens räntehöjningar är just att vi alla ska konsumera mindre, så att efterfrågan sjunker och därmed också priserna. Om vi skulle få full kompensation för inflationen skulle vi få mer pengar att leva för, och inflationen skulle istället fortsätta stiga.

Pensionen

Från och med 2023 höjs pensionen för de flesta pensionärer med mellan 500 kronor och 1 100 kronor per månad efter skatt. För att se din allmänna pension, logga in på pensionsmyndigheten.se. Höjningen kommer inte att kompensera fullt ut för de ökande kostnaderna för till exempel mat, hyra och olika tjänster. Ett sätt att få upp inkomsten är att fortsätta jobba lite längre om du inte har gått i pension ännu, eller att ta ett extrajobb efter pensionen.

Boende

Många upplever nu att boendekostnaderna ökar kraftigt och att det är svårt att påverka dem. Varken elpriset eller ränteläget väntas sjunka tillbaks till de nivåer vi hade under 2020. Därför är mitt råd att tänka över boendesituationen på längre sikt. Om de löpande månadskostnaderna känns för höga kanske det är dags att byta till ett billigare boende? Om du ska sälja din bostad har priserna visserligen gått ner det senaste året, men vi ligger fortfarande på ungefär samma prisnivåer som före pandemin. Har du ägt ditt boende länge gör du troligtvis fortfarande en god affär.

Ekonomisk buffert

Buffertsparande är viktigare än någonsin för att du ska klara oväntade utgifter när privatekonomin redan är mer ansträngd än tidigare. Om dina månadsutgifter har ökat mycket kanske du behöver använda din buffert för att täcka upp. Tänk bara på att vi kommer få leva med högre räntor och priser även framåt, så fundera på hur du kan få ner dina löpande utgifter mer permanent.

Fondsparande

När räntorna höjs påverkas också börsen och under 2022 såg vi ett börsfall på cirka 25 procent (OMXSPI), efter en mycket stor börsuppgång under 2021. Att börsen går upp och ner är något man måste leva med, men den som sparat på lång sikt – alltså minst tio år – har historiskt alltid fått mer tillbaka. För dig som månadssparar i fonder är det alltså viktigt att ha ett långt sparperspektiv. Därför tycker jag man istället ska se det positiva i nedgången – nu kan du köpa fonder billigare och får därmed fler andelar för sparpengarna.

När vänder det uppåt igen?

Det finns inga säkra kort när det gäller att förutspå vändningen i ekonomin. Det vi vet är att inflationen redan har börjat sjunka i USA, som är en stor och drivande ekonomi. Historiskt är den fortfarande väldigt hög, så FED (Amerikanska centralbanken) höjde räntan 1 februari för att pressa ner inflationen ytterligare. I Sverige fortsatte inflationen stiga i december och Riksbanken väntas fortsätta höja räntan tills man ser att inflationen dämpas. Ja, högre bolåneräntor får vi nog lära oss att leva med, men inflationen kommer på sikt att sjunka. Det betyder inte att priserna kommer falla, men att de åtminstone inte fortsätter stiga i samma takt.


Detta kan du göra!

  • Om du har möjlighet, fortsätt jobba lite längre eller ta ett extrajobb efter pensionen.
  • Pausa eller avsluta frivilliga bolåneamorteringar.
  • Om du har en lägre pension kan det ge rätt till bostadstillägg.
  • Har du extra utrymme hemma, hyr ut ett rum.
  • Använder du bilen sällan? Den tickar pengar varje månad även om du inte använder den, så fundera på om du klarar dig utan.
  • Vi har prylar för tusentals kronor i förråden. Det kan alltså löna sig att rensa ur och sälja.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela