pusselbitar

Hur vi påverkas av ekonomiska problem

Ekonomi är en viktig ingrediens i det mesta i samhället. Samtidigt skapar det oreda för många av oss. Ekonomi ligger till grund för dåligt samvete och konflikter.

Vår beteenderapport visar att fyra av tio svenskar har haft så pass allvarliga konflikter om ekonomi att det påverkat deras relationer negativt i efterhand. Den visar också att 670 000 svenskar har dåligt samvete varje månad över att de inte har koll på sin ekonomi.

Vanligaste orsakerna till att vi mår dåligt över ekonomin

  1. Du har spenderat mer pengar än du tänkt
  2. Du sparar inte alls eller för lite
  3. Din ekonomiska situation, som exempelvis ditt saldo
  4. Social press, exempelvis att du spenderar mer än vad du tänkt för att du inte vågar säga ifrån eller vill verka snål
  5. Räkningar, mail eller annan kommunikation från företag eller banken om pengar
  6. Dålig koll på vad ekonomiska begrepp och ord betyder och innebär
  7. Du har tagit lån

Vardagsekonomen Magnus Hjelmér på ICA Banken förklarar att vårt samhälle bygger på att vi ska konsumera. Konsumtion driver tillväxt och bidrar till arbetstillfällen och andra viktiga samhällsfunktioner genom skatteintäkter. Det är därför lätt att falla för frestelsen och göra av med mer pengar än man tänkt sig.

Många fastnar också i gamla mönster och anpassar inte sin ekonomi efter nya förhållanden, som att man kanske går igenom en skilsmässa eller skaffar en större bostad för att man flyttar ihop med någon eller får barn. Stanna upp och se över just din situation. Kanske finns det plats för att öka sparandet eller behöver du minska det tillfälligt för att få pengar över till andra nödvändiga saker.

Ida Lemoine, beteendestrateg på Beteendelabbet berättar att för att du ska kunna må bättre över din ekonomi, så är det viktigt att förstå vilka bakomliggande beteenden som gör att du hamnar i situationer som får dig att må dåligt.

Om du vill undersöka detta närmare kan du ställa dig frågor som:

  • Varför impulsköper jag en tröja som jag inte kommer använda?
  • Varför sparar jag inte mer till framtiden?
  • Varför kollar jag inte saldot på kontot?

Vår hjärna är inställd på att fly eller fäkta och går hellre på autopilot än att reflektera över de val vi ställs inför. Detta vet kommersiella aktörer om och lockar oss med allt från först-till-kvarn-erbjudanden till att säga att en vara bara finns i begränsat antal som gör att vi vill fånga bytet innan någon annan. Sedan är det inte ovanligt att vi ångrar oss och stoppar huvudet i sanden när vi kanske spenderat mer än vad vi tänkt.

Så länge du är medveten om varför du fattar vissa beslut, kan du lära dig hur du går emot dem och på så sätt skapa en mer välmående ekonomi.

Ladda ned hela beteenderapporten

Dela