Låneskydd - försäkra ditt lån - ICA Banken

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Låneskydd försäkrar ditt blancolån

Med ett låneskydd kan vi hjälpa dig att betala av ditt lån om du skulle förlora din inkomst.

Ett låneskydd kan hjälpa dig betala av lånet

  • Om du blivit ofrivilligt arbetslös
  • Om du inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom
  • Om låntagaren har avlidit

Saknar du Mobilt BankID? Skriv ut ansökan om låneskydd och skicka in till oss.

Varför låneskydd?

Ett låneskydd ger en trygghet och träder in om den försäkrade blir ofrivilligt arbetslös eller skulle drabbas av hel arbetsoförmåga från ett heltidsarbete på grund av olycksfall eller sjukdom. Skyddet gäller också om den försäkrade skulle avlida. 

Vad ersätter ett låneskydd?

Låneförsäkringen ersätter den senaste aviserade månadskostnaden för ett blancolån upp till 15 000 kronor per månad, i upp till 12 månader per tillfälle.

En egenföretagare kan också få hjälp med betalningen av lånet vid sjukhusvistelse, efter en karenstid på åtta dagar.

Vid dödsfall ersätts den avlidnes aktuella skuld till ICA Banken.

Låneskydd Liv

Om du enbart vill ha den delen av försäkringen som täcker dödsfall, kan du ansöka om Låneskydd Liv. Den betalar av den avlidnes aktuella skuld i blancolånet till ICA Banken.

Vem kan teckna Låneskydd och Låneskydd Liv?

För att teckna vår kompletta låneförsäkring ska du ha ett lån i ICA Banken och vara högst 60 år. Du ska vara fullt frisk, ha en tillsvidareanställning om minst 22 timmar/vecka samt vara folkbokförd och bosatt i Sverige.

Om du har ett blancolån hos ICA Banken, men saknar Låneskydd gör din ansökan om låneskydd med Mobilt BankID redan idag.

Försäkringsgivare för annat försäkringsskydd än dödsfall, är ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivare för dödsfallsskydd (livförsäkringen) är Financial Assurance Company Limited, UK (UK Companies House Number 4873014, Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, Storbritannien). Detta under varumärket AXA genom sin svenska filial Financial Assurance Company – Sweden. Tillsynsmyndighet är Prudential Regulation Authority att Financial Conduct Authority i Storbritannien samt Finansinspektionen i Sverige.

Information om lagen om försäkringsförmedling och distans- och hemförsäljningslagen

Dokumentet innehåller viktig information för dig som konsument som tecknar ICA Bankens Låneskydd/Olycksfallsförsäkring. Här hittar du bland annat information om ICA Banken som försäkringsförmedlare, gruppföreträdare och om din ångerrätt på 30 dagar.

› Förhandsinformation avseende försäkringsförmedling

Försäkringsgivare för annat försäkringsskydd än dödsfall, är ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivare för dödsfallsskydd (livförsäkringen) är Financial Assurance Company Limited, UK (UK Companies House Number 4873014, Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, Storbritannien). Detta under varumärket AXA genom sin svenska filial Financial Assurance Company – Sweden. Tillsynsmyndighet är Prudential Regulation Authority att Financial Conduct Authority i Storbritannien samt Finansinspektionen i Sverige.

Prisinformation

Månadspremien styrs av storleken på ditt lån

Premie Låneskydd

6,85 % per månad av aviserad månadskostnad plus 0,026 % av den totala skulden.

Premie Låneskydd Liv

0,026 % per månad av den totala skulden.

Skadeanmälan och villkor

Förköpsinformation och villkor för dig som har en låneskyddsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med din försäkring hos ICA Försäkring efter 1 juni 2018:

Förköpsinfo Låneskydd och Låneskydd Liv

Villkor Låneskydd (pdf)

Villkor Låneskydd Liv (pdf)

Äldre villkor före 1 juni 2018

Villkor Låneskydd (pdf)

Villkor Låneskydd Liv (pdf)

Skadeanmälan

Till skadehanteringen