Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Låneskydd försäkrar ditt blancolån

Med ett låneskydd kan vi hjälpa dig att betala av ditt lån om du skulle förlora din inkomst.

Ett låneskydd kan hjälpa dig betala av lånet

  • Om du blivit ofrivilligt arbetslös
  • Om du inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom
  • Om låntagaren har avlidit

Varför låneskydd?

Du kan välja mellan två omfattningar för vårt låneskydd. Väljer du enbart Låneskydd ersätter det den aktuella skulden i händelse av att den försäkrade skulle avlida. Väljer du Låneskydd Plus har du större trygghet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös, eller drabbas av hel arbetsoförmåga från ett heltidsarbete på grund av olycksfall eller sjukdom. Skyddet gäller också om den försäkrade skulle avlida. 

Vad ersätter Låneskydd Plus?

Låneförsäkringen ersätter den senaste aviserade månadskostnaden för ett blancolån upp till 20 000 kronor per månad, i upp till 12 månader per tillfälle.

En egenföretagare kan också få hjälp med betalningen av lånet vid sjukhusvistelse, efter en karenstid på åtta dagar.

Vid dödsfall ersätts den avlidnes aktuella skuld till ICA Banken.

Vem kan teckna Låneskydd och Låneskydd Plus?

För att teckna vår kompletta låneförsäkring ska du ha ett lån i ICA Banken. Du ska vara fullt frisk, ha en tillsvidareanställning om minst 22 timmar/vecka samt vara folkbokförd och bosatt i Sverige. ICAs Låneskydd och Låneskydd Plus kan tecknas senast året när du fyller 61 år.

Har du ett blancolån hos ICA Banken, men saknar låneskydd?

Gör din ansökan om Låneskydd eller Låneskydd Plus med Mobilt BankID redan idag.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.Information om distansavtal och försäkringsdistributionen

För Låneskydd och Låneskydd Plus som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från den dag du fått meddelande om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

I dokumenten nedan hittar du viktig information för dig som tecknar Låneskydd och Låneskydd Plus gällande bland annat din ångerrätt på 30 dagar och om ICA Banken som försäkringsdistributör

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Försäkringsgivarna (ICA Försäkring och AXA France Vie Sweden filial) och försäkringsdistributören (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har tillstånd att distribuera försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att distribuera försäkringar.

Prisinformation

Månadspremien styrs av storleken på ditt lån

Premie Låneskydd Plus

6,85 % per månad av aviserad månadskostnad plus 0,026 % av den totala skulden.

Premie Låneskydd

0,026 % per månad av den totala skulden.