Distansavtalslagen

Distansavtal – avtal via internet eller telefon

Med distansavtal menas avtal som ingås över internet, telefon eller genom svar på annons eller brev där banken inte möter kunden innan avtalet ingås. Lagen finns för att stärka din rättighet som konsument, framför allt vid telefon- och internetförsäljning av finansiella tjänster och produkter.

Distansavtal regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Läs särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (pdf)

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!