Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Olycksfalls­försäkring för dig och din familj

Med en olycksfallsförsäkring får du hjälp om ditt eller en familjemedlems liv skulle förändras efter en olycka.

Kort om olyckfallsförsäkringen

 • Du får 200 kr/dag vid sjukhusvistelse p.g.a. olycksfall i upp till 365 dygn
 • Upp till 50 000 kr i ersättning vid tandskada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader

Kampanj - 250 kr i extra bonus på ICA

Köp vår olycksfallsförsäkring mellan 1 februari och 28 februari 2020 så får du 250 kr i extra bonus på ICA.

Bonusen laddas automatiskt på ditt stammiskonto. Kampanjen gäller endast nya kunder som inte haft en olycksfallsförsäkring hos ICA Försäkring de senaste 6 månaderna.

Olycksfallsförsäkring utan självrisk

Många är olycksfallsförsäkrade under dagtid genom sin arbetsgivare eller fackförbund, men saknar skydd på fritiden.

Det bästa med vår olycksfallsförsäkring:

 • Gäller utan självrisk dygnet runt och du har samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Ger ersättning vid till exempel tandskador, sveda och värk, rehabilitering, behandlingar, sjukhusvistelse, invaliditet och dödsfall
 • Försäkringen kan behållas livet ut
 • ICA-bonus för dig med något av ICAs kort på hela försäkringskostnaden

Du kan också få ersättning för hjälpmedel, samt merkostnader som uppstår i samband med ett olycksfall som t.ex. skadade kläder, transporter till och från läkare.

Du kan teckna försäkringen om du är mellan 18 och 72 år och bosatt i Sverige. Därefter kan du behålla försäkringen livet ut. Som medförsäkrade kan du lägga till vuxna och barn som bor på samma adress. Priserna ser du i tabellen nedan. Maximal ersättning är 1 000 000 kronor för vuxna och 500 000 kronor för barn.

Dödsfallsersättning till följd av olycksfall utbetalas 50 000 kr.

I de fullständiga villkoren finns information om vilka ersättningar som gäller för respektive del i försäkringen.

Prisinformation

 • 99 kr/mån för en person
 • 184 kr/mån för två personer
 • 219 kr/mån för tre personer
 • 229 kr/mån för 4 personer*

*) Vill man lägga till ytterligare personer, kostar det 50 kr/månad per person.

Olycksfallsförsäkring som ger extra bonus

Du som köper en olycksfallsförsäkring hos ICA Försäkring och har något av ICAs kort får bonus på ICA på hela försäkringskostnaden.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Information om distansavtal och försäkringsdistributionen

För Olycksfallsförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

I dokumenten nedan hittar du viktig information för dig som tecknar Olycksfallsförsäkring gällande bland annat din ångerrätt på 30 dagar och om ICA Banken som försäkringsdistributör.

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Försäkringsgivaren (ICA Försäkring) och försäkringsdistributören (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har tillstånd att distribuera försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att distribuera försäkringar.

› Villkor för olycksfallsförsäkring tecknad mellan 15/10 2018 och 30/9 2019

› Villkor för olycksfallsförsäkring tecknad mellan 25/5 2018 och 14/10 2018

› Villkor för olycksfallsförsäkring tecknad mellan 1/2 2017 och 24/5 2018

› Villkor för olycksfallsförsäkring tecknad mellan 1/5 2016 och 31/1 2017

 

› Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med den hos ICA Försäkring under perioden 15/10 2018 till 30/9 2019

› Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med den hos ICA Försäkring under perioden 25/5 2018 till 14/10 2018

› Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med den hos ICA Försäkring under perioden 1/2 2017 och 24/5 2018

› Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med den hos ICA Försäkring under perioden 1/5 2016 och 31/1 2017

› Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med den hos ICA Försäkring under perioden 1/5 2016 till 30/4 2016

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Skadeanmälan och villkor

Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med din försäkring hos ICA Försäkring efter 1 maj 2016:

Fullständiga villkor

Skadeanmälan

Till skadehanteringen