Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Olycksfalls­försäkring för dig och din familj

Med en olycksfallsförsäkring får du hjälp om ditt eller en familjemedlems liv skulle förändras efter en olycka.

Kort om olyckfallsförsäkringen

 • Du får 200 kr/dag vid sjukhusvistelse p.g.a. olycksfall i upp till 365 dygn
 • Upp till 50 000 kr i ersättning vid tandskada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader

Olycksfallsförsäkring utan självrisk

Många är olycksfallsförsäkrade under dagtid genom sin arbetsgivare eller fackförbund, men saknar skydd på fritiden.

Det bästa med vår olycksfallsförsäkring:

 • Gäller utan självrisk dygnet runt och du har samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Ger ersättning vid till exempel tandskador, sveda och värk, rehabilitering, behandlingar, sjukhusvistelse, invaliditet och dödsfall
 • Försäkringen kan behållas livet ut
 • ICA-bonus för dig med något av ICAs kort på hela försäkringskostnaden

Du kan också få ersättning för hjälpmedel, samt merkostnader som uppstår i samband med ett olycksfall som t.ex. skadade kläder, transporter till och från läkare.

Du kan teckna försäkringen om du är mellan 18 och 65 år och bosatt i Sverige. Därefter kan du behålla försäkringen livet ut. Som medförsäkrade kan du lägga till vuxna och barn som bor på samma adress. Priserna ser du i tabellen nedan. Maximal ersättning är 1 000 000 kronor.

Dödsfallsersättning till följd av olycksfall utbetalas 50 000 kr.

I de fullständiga villkoren finns information om vilka ersättningar som gäller för respektive del i försäkringen.

Prisinformation

 • 99 kr/mån för en person
 • 184 kr/mån för två personer
 • 219 kr/mån för tre personer
 • 229 kr/mån för 4 personer*

*) Vill man lägga till ytterligare personer, kostar det 50 kr/månad per person.

Dubbel bonus om du både försäkrar och betalar

Du som har en olycksfallsförsäkring hos oss får dubbel ICA-bonus om du dessutom betalar med ett av våra bankkort på ICA. Här kan du läsa mer om dubbel bonus.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Förköpsinformation

› Förköpsinformation (pdf)

Försäkringsförmedling och distans- och hemförsäljningslagen

I dokumentet nedan hittar du viktig information för dig som konsument som tecknar ICA Bankens olycksfallsförsäkring. Du hittar också information om bland annat ICA Banken som försäkringsförmedlare, gruppföreträdare och om din ångerrätt på trettio (30) dagar.

› Förhandsinformation avseende försäkringsförmedling

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Skadeanmälan och villkor

Villkor för dig som har en olycksfallsförsäkring via ICA Banken och som valt att fortsätta med din försäkring hos ICA Försäkring efter 1 maj 2016:

Fullständiga villkor

Skadeanmälan

Till skadehanteringen