Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Snöskoterförsäkring

En säsongsanpassad försäkring som ger dig ett lägre pris. Och du får ändå det skydd du behöver för din snöskoter – året runt.

Intresserad av vår snöskoterförsäkring?

Våra försäkringsrådgivare hjälper dig att räkna och köpa vår snöskoterförsäkring. Ring 033‑47 47 90, vardagar 8-17:30.

Det bästa med vår snöskoterförsäkring

  • Årsförsäkring med säsongsanpassat pris
  • Ingen självrisk med spårsändare
  • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Vår snöskoterförsäkring är en så kallad årsförsäkring. Priset är säsongsanpassat, vilket betyder att du betalar mindre under sommaren när snöskotern inte används. Försäkringen blir alltså billigare för dig, samtidigt som du har samma skydd året om. Dessutom slipper du besväret med att ställa på och av din snöskoter.

Tänk på!

Eftersom det är en årsförsäkring gäller den under hela året. Du kan inte få några pengar tillbaka eller avsluta försäkringen om du ställer av snöskotern. Däremot kan du så klart få tillbaka pengar om du väljer att sälja den innan din försäkring löpt ut.

Med en godkänd spårsändare installerad gäller din försäkring utan självrisk ifall skotern skulle bli stulen. För att försäkringen ska gälla måste du låsa snöskotern när du lämnar den. Det krävs två skilda, godkända lås: till exempel styrlås och ett annat lås i minst klass 3/C.

Vad kostar snöskoterförsäkringen?

ICAs snöskoterförsäkring finns som hel-, halv- eller trafikförsäkring. Tänk på att den bara kan köpas av dig som är ägare och huvudsaklig användare av snöskotern. Här ser du vad som ingår i de olika försäkringsnivåerna. 

Vill du veta vad det kostar att försäkra din snöskoter, ring oss på 033‑47 47 90, vardagar 8-17:30.

Fördelning av kostnad per månad

Diagram över hur snöskoterpremien fördelas över året

 

Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka – extra skydd i alla försäkringsnivåer

I snöskoterförsäkringen ingår utan extra kostnad Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka. Båda är utan självrisk.

Extra ICA-bonus

Du som har ICA-kort får bonus på hela försäkringskostnaden! Dessutom får du dubbel bonus på allt du handlar med ditt ICA-bankkort i ICA-butikerna.

Betala som du vill – månadsvis eller med årsfaktura

Som ICA-kund kan du välja att försäkringen dras varje månad från ditt ICA-konto. Det går också att betala för hela året på en gång med faktura.

PS.

Du vet väl om att du enligt lag måste använda hjälm när du kör snöskoter?

 

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

 

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring
Trafikförsäkring
- Ersättning för alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med snöskotern. Som skoterägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din snöskoterförsäkring. ICA Försäkrings trafikförsäkring gäller utan självrisk.
     
Trafikolycksfall
- Extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men vid en trafikolycka.
     

Krishjälp efter trafikolycka

- Ger ersättning för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

     

Stöld

- Ersätter dig om din snöskoter blivit stulen eller fått skador vid ett stöldförsök.

 -    

Brand

- Ersätter skador på din snöskoter som orsakats av brand.

 -    

Glas (vindruta)

- Ersätter reparation eller byte av vindruta på din snöskoter. Försäkringsvillkoren skiljer sig mellan halv- och helförsäkring.

 -    

Rättsskydd

- Rättsskydd kan hjälpa dig att få ersättning vid vissa typer av tvister och brottmål relaterade till ditt snöskoterägande.

 -    

Vagnskada (t.ex. skador på kaross)
- Ersätter skador på snöskotern genom kollision, omkullkörning, kollision med djur, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, t.ex. att snöskotern skadas under transport på släpvagn.

 -  -  

Självrisker i vår snöskoterförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Trafik

0 kr

Trafikolycksfall och krisförsäkring

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr. Ingen självrisk om snöskotern har godkänd spårsändare.

Glas (vindruta)

1 500 kr

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Vagnskada (t.ex. skador på karossen)

Lägsta självrisk 3 500 kr. Du kan själv påverka priset på din försäkring genom att höja självrisken till 6 000 kr eller 12 000 kr. Vid kollision med djur gäller försäkringen utan självrisk.*

* Gäller vid skadekostnad över 1 000 kr.

Information om distansavtal och försäkringsdistributionen

För snöskoterförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

I dokumenten nedan hittar du viktig information för dig som tecknar snöskoterförsäkring gällande bland annat din ångerrätt på 14 dagar och om ICA Banken som försäkringsdistributör.

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Försäkringsgivaren (ICA Försäkring) och försäkringsdistributören (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har tillstånd att distribuera försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att distribuera försäkringar.

› Fullständiga villkor för fordonsförsäkring tecknad 2017-03-31 till 2018-04-01 (pdf)

› Produktfaktablad för snöskoterförsäkring tecknad tom 2019-04-01 (pdf)

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkrings­genomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Gör verklighet av din dröm

Vill du känna friheten i den gnistrande vinterskogen? Med ICA Bankens blancolån kan du förverkliga dina snöskoterplaner. Den rörliga effektiva räntan är just nu 3,91 - 12,63 %.

› Räkna på ditt blancolån här