Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Båtförsäkring som kan ge dig bonus på ICA

Vi har båtförsäkringen som finns där när något oförutsett händer med din båt. Du med ICAs kort får dessutom ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.

Köp båtförsäkring

Vår båtförsäkring ger ett bra skydd för din båt, både på sjön och när den är upplagd eller transporteras. Se ditt pris och köp försäkringen direkt online hos ICA Försäkring.

Båtförsäkringen - din räddare i nöden

 • Allrisk ingår - Kan bland annat ge ersättning om du råkat tanka bränsle i vattentanken
 • Assistans ingår - Hjälper dig med bogsering och hemtransport om din båt gått sönder
 • Du som har ett av ICAs kort får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden
 • Låser du in din motor under vinterförvaringen, får du rabatt på försäkringen

Tips på hur du kan göra båtförsäkringen ännu bättre

Köp till vår tilläggsförsäkring för maskin- och elektronikgaranti, så får ett bra försäkringsskydd om t.ex. motor, ankarspel eller navigationsutristning skulle gå sönder på grund av en plötslig oförutsedd händelse. Maskin och elektronikgarantin kan köpas till båtar med motor som vid köptillfället är max 10 år gamla och sedan gäller tillägget till att motorn är 20 år gammal.

Båtförsäkring som ger extra bonus

Du som köper en båtsförsäkring hos ICA Försäkring och har något av ICAs kort får bonus på ICA på hela försäkringskostnaden.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Detta ingår i båtförsäkringen

 • Sjöskada – Ersätter skador orsakade av grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För segelbåtar ersätts också skada på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder (>10 m/s).
 • Uppläggnings- och transportskada – Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Stöld och skadegörelse – Du får ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.
 • Brandskada – Ersättning om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
 • Ansvar – Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd – Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
 • Assistans – Du kan få hjälp med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.
 • Allrisk – Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom upp till 40 000 kr.
 • Personligt lösöre – Ersättning för personligt lösöre, som till exempel kläder och fiskeutrustning, med upp till 5 000 kr.
 • Jolle - För inombordare och segelbåt ingår jolle med motor upp till ett värde av 10 000 kr.

Köp till och gör båtförsäkringen ännu bättre

Maskin- och elektronikförsäkring - Ersätter skada på motor, backslag/drev och annan maskinell utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Dessa självrisker gäller för vår båtförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Du väljer mellan tre olika självrisker: 2 000 kr, 5 000 kr och 10 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre pris på försäkringen.

Särskild självrisk för vissa skador

För vissa skador är självrisken alltid 2 000 kr. Det gäller om du får en skada på enbart jolle eller personligt lösöre, samt vid allrisk- och ansvarsskada. Vid rättsskyddskador är självrisken 20 % av skadekostnaden, dock lägst 2 000 kr.

Dubbel självrisk i vissa fall

I vissa särskilda fall får du betala dubbel självrisk.

 • För sjöskador när båten ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars
 • Om båten sjunker helt eller delvis
 • Vid stöld av motor mellan 1 november och 31 mars om den inte är inlåst
 • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Information om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen

För båtförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

Försäkringsgivaren (ICA Försäkring) och försäkringsförmedlaren (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har inspektionens tillstånd att förmedla försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att förmedla försäkringar.

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkrings­genomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Dags att köpa båt?

Hos ICA Banken kan du låna pengar till båtköpet. Räntan sätter vi individuellt och den rörliga effektiva räntan är just nu 3,91 - 12,63 %.

› Räkna på ditt båtlån