Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Så jobbar vi mot penningtvätt

För att undvika att bankerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har gemensamma internationella regler införts. Vårt ansvar enligt lag är att övervaka våra kunders transaktioner för att kunna upptäcka misstänkta brott. Det innebär att vi måste ställa frågor till dig som är eller vill bli bankkund.

Vad innebär penningtvätt?

Penningtvätt handlar om att dölja pengars ursprung. Målet är att förvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet till tillgångar som kan redovisas och användas öppet. Det kan handla om allt från mindre försök att slippa undan skatt till grov, organiserad brottslighet, som narkotikabrott, prostitution, trafficking, eller smuggling, där pengarna ”tvättas” i komplicerade överföringar mellan olika bolag och länder.

Penningtvätt är brottsligt och det är straffbart att medverka till det på något sätt. För att undvika att till exempel banker, fastighetsmäklare och spelbolag utnyttjas för penningtvätt har gemensamma internationella regler införts. EU:s fjärde penningtvättsdirektiv innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt.

Finansiering av terrorism

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar som ska användas för att finansiera terrorism eller verksamhet som stödjer terrorister gör sig skyldig till brottet terrorismfinansiering. Här handlar det mer om att man försöker dölja pengarnas mottagare, snarare än pengarnas ursprung. Som vi vet kan terrordåd göra förödande skada. För oss som bank är det alltså mycket viktigt att försöka upptäcka misstänkta mönster och hindra finansiering av terrorism på alla sätt vi kan.

Detta gör vi

Det är vår skyldighet att övervaka och bedöma riskerna i våra kunders affärsförbindelser och transaktioner. På det sättet kan vi upptäcka ovanliga och misstänkta beteenden. Så fort vi anar penningtvätt eller finansiering av terrorism rapporterar vi det till Finanspolisen. Vi följer också de internationella sanktionslistorna, bland annat mot länder som bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Inom EU gäller särskilda sanktioner mot ett antal personer, föreningar, företag och stater som misstänks för att vara inblandade i terrorhandlingar.

Hur påverkar det mig som kund?

För att inga fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism ska kunna passera vår bank behöver vi ha bra kunskaper om våra kunder och de överföringar som görs från och till olika konton. Därför behöver vi ställa frågor till dig som blir ny kund, men också till dig som är kund sedan tidigare. Om du till exempel vill sätta in kontanter på ditt konto måste du alltid visa legitimation. Du måste också berätta vad pengarna ska användas till och var de kommer ifrån. Har du inget kvitto eller annat bevis kan vi tvingas säga nej till insättningen. Även om det kan kännas omständigt har alltså kontrollerna ett viktigt syfte och gäller alla kunder. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av personuppgiftslagen och banksekretessen.

Hur hanterar ICA Banken personuppgifter?

Personuppgiftslagen syftar till att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Här kan du läsa om hur ICA Banken behandlar dina personuppgifter.

› Vår behandling av personuppgifter