Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Hållbart sparande

Hur vi placerar våra pengar har större klimatpåverkan än boende, mat och transporter tillsammans. Ändå är det betydligt svårare att göra medvetna och hållbara val för fondsparandet, jämfört med många andra val i vardagen. På ICA Banken vill vi förenkla för dig som vill fondspara hållbart. Därför erbjuder vi både hållbarhetsmärkning och Svanenmärkta fonder i vår fondmeny.

Som fondsparare är det i princip omöjligt att sätta sig in i hur företagen som ingår i olika fondportföljer arbetar med etik och hållbarhet. Även om du väljer uttalat etiska eller gröna fonder kan det vara svårt att jämföra dem. En anledning till det är att det varit svårt för finansbranschen att hitta ett gemensamt, tydligt och bra system för att betygsätta hållbarheten i fonder.

Morningstars hållbarhetsmärkning

Sedan 2016 finns Morningstars hållbarhetsbetyg, som visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Du hittar betyget på många av fonderna i vår fondmeny. Att vissa fonder saknar hållbarhetsbetyg kan bland annat bero på att Morningstar inte har kunnat analysera dem tillräckligt. Det kan också handla om fonder som i sin tur innehåller andra fonder.
Det är viktigt att tänka på att hållbarhetsarbetet kan skilja väldigt mycket mellan olika fondkategorier. Till exempel är det betydligt svårare att få ett högt hållbarhetsbetyg i kategorin Etiska fonder än i kategorin Asienfonder, vilket gör att det är svårt för dig som sparare att jämföra hållbarheten mellan fonder i olika kategorier. Hållbarhetsbetyget tar inte heller hänsyn till fondens värdeutveckling eller risknivå.

Fondmärkning med Svanen

Sedan 2017 finns fondmärkning med Svanen. För att en fond ska få Svanenmärkning måste den uppfylla vissa krav:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera fondens hållbarhetsarbete.
  • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Källa: svanen.se

Vi erbjuder två Svanenmärkta fonder i ICA Bankens fondmeny: den globala miljöfonden CB Save Earth Fund och Swedbank Ethica Sverige, en bred aktiefond som placerar i svenska företag. Läs om våra Svanenmärkta fonder här.

Genom att spara i våra Svanenfonder har du möjlighet att indirekt påverka företagen i fondportföljen att arbeta mer hållbart. Märkningen innebär alltså inte att alla företagen i fonden behöver vara hållbara i nuläget. Det finns inte heller någon garanti för fondens avkastning eller för hur hög risknivå fonden har. Du kan läsa mer om Svanenmärkning av fonder här.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Svanenmärkning

SvanenmärketI Svanenmärkta fonder ska fondförvaltaren använda kapitalet och ägandet för att påverka företag att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Läs mer på svanen.se

Svanenmärkta fonder hos ICA Banken

I vår strävan att kunna erbjuda fler hållbara fonder kan du som fondsparare hos ICA Banken nu investera i Svanenmärkta CB Save Earth Fund och Swedbank Ethica Sverige.

› Läs mer om miljöfonderna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.