Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Klagomålshantering

Här kan du hitta information om hur du ska göra när du har klagomål mot ICA Banken.

Definitionen av klagomål

Med klagomål menas att en kund i ett enskilt ärende framför missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generellt missnöje räknas inte som klagomål i detta sammanhang. Inte heller missnöje som måste anses ha liten betydelse för dig som kund.

Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett regelverk för hur ett finansinstitut ska agera i klagomålsärenden. Detta regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23.

Klagomål kan framföras via kundservice

Om du har ett klagomål mot ICA Banken, vänder du dig i första hand till vår kundservice på telefon eller säkert meddelande.  Du kan också skicka brev till oss på adressen ICA Banken, 504 82 Borås.

Om du inte är nöjd med bankens besked efter den första kontakten med oss, har du några olika möjligheter att gå vidare i ärendet.

Klagomålsansvariga på ICA Banken

Om du vill att en överordnad instans i banken prövar ditt klagomål kan du skriva ett brev till ICA Bankens klagomålsansvarige på adressen ICA Banken AB, Klagomålsansvarig, 504 82 BORÅS.

Vi vill att du beskriver vad det är i ICA Bankens beslut som du anser är fel. Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet, men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson få opartisk information och rådgivning som rör bank- och finanstjänster eller försäkring genom att kontakta:

På hallakonsument.se hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Konsumentverket och Finansinspektionen

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndighet för banker och försäkringsbolag) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), bankavdelningen, telefon 08-508 860 00, hemsidan www.arn.se, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

När det gäller möjligheten att vända sig till ARN så finns det tids- och beloppsgränser. Vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, så kallat "småmål".

Ju större tvistebeloppet är desto viktigare är det att låta ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.

Referens: Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23