Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Insättningsgaranti

Alla konton som vi erbjuder privatpersoner omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär ett skydd för dina insatta pengar.

Insättningsgarantin skyddar dina insatta pengar

Den statliga insättningsgarantin innebär att dina insättningar på konto i banken skyddas. Garantin gäller för ICA Konto, Konto för ICA Kort samt kontanta medel på Investeringssparkonto (ISK) och Depåkonto.

Insättningsgarantin gäller endast då banken har försatts i konkurs. Varje kund har då rätt till ersättning motsvarande insättningens belopp samt upplupen ränta fram till konkursbeslutet.

Ersättningens omfattning

Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som är kopplade till vissa livshändelser, med sammanlagt högst fem miljoner kronor. Det gäller till exempel försäljning av bostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning. Ersättningen gäller per person och bank.

Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas alltså varje person för sig.

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Ersättning betalas ut av Riksgäldskontoret inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Huvudregler för insättningsgarantin

En kund har rätt till ersättning om en svensk bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett svenskt värdepappersbolag, vilka har rätt att ta emot kunders medel på konto, skulle försättas i konkurs.

Garantin omfattar alla vanliga konton och skyddar alltså bland annat pengar på transaktionskonton (till exempel lönekonton) och vanliga sparkonton. Insättningsgarantin gäller automatiskt för alla insättare med skyddade konton. Däremot omfattas inte IPS, individuellt pensionssparande.

Riksgälden hanterar insättningsgarantin

Insättningsgarantin hanteras sedan den 1 januari 2008 av Riksgälden.

Mer information om insättningsgarantin kan du få från Riksgälden, 103 74 Stockholm. Telefon: 08-613 52 00, www.insattningsgarantin.se