Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Om en anhörig dör

Om du skulle förlora en nära anhörig finns några praktiska saker som du kan och bör tänka på.

Om du förlorar någon nära anhörig

När en person avlider räknas all hans eller hennes egendom in i ett så kallat dödsbo, ända tills arvet har fördelats. Dödsboet ägs av arvingar och testamentstagare tillsammans, och räknas som en juridisk person.

Banken spärrar kort, koder och betalningar

Så snart banken får information från folkbokföringen att en av våra kunder avlidit, spärrar vi eventuella bankkort, koder, e-fakturor, autogiron och kommande betalningar. Vi skickar också ut en sammanställning av den avlidne kundens engagemang i banken till dödsboet.

Adressändring

Om utskick från ICA Banken ska skickas till en annan adress än den avlidnes folkbokföringsadress ska ett registerutdrag/dödsfallsintyg från Skatteverket skickas in tillsammans med en skriftlig begäran om adressändring som undertecknas av någon av de närmast anhöriga som framgår av dödsfallsintyget.

Dödsboets tillgångar och skulder

En bouppteckning upprättas, som är en förteckning och värdering av de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Tillgångarna ska värderas enligt vissa regler, som finns angivna i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Om det finns skulder som inte tillgångarna dödsboet täcker, så skrivs de oftast av.

Om den avlidne kunden har en skuld till ICA Banken, har vi rätt att reglera den om det finns pengar insatta hos oss.

Räkningar för dödsboet

Betalningsuppdrag kan endast utföras på uppdrag av närmast anhöriga som framgår av registerutdrag/dödsfallsintyg som fås av Skatteverket. Räkningar som är utställda i den avlidnes namn skickas tillsammans med en skriftlig begäran där det framgår vem som ger oss uppdraget.

Räkningar, uppdrag och andra handlingar som gäller dödsboet skickas till; ICA Banken AB, Dödsbo, 504 82 BORÅS.

Tillgångarna fördelas

Arvsordningen anger hur kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas om han eller hon inte förordat en annan fördelning i ett testamente.

I gifta par har båda parter rätt till hälften av värdet på tillgångarna i dödsboet, efter avdrag för skulder. Det kan finnas undantagna tillgånga specificerade i ett äktenskapsförord. Sambos ärver inte varandra utan att det är angivet i ett testamente. En efterlevande sambo har dock rätt till hälften av gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk.

Avsluta konto och föra över pengar – före bouppteckning

Innan bouppteckningen är klar kan ni bara föra över pengar mellan dödsboets egna konton. Om ni behöver föra över pengar till dödsboets konto i en annan bank, behöver vi se underlag som visar att kontot enbart tillhör dödsboet. Skicka också en underskriven skriftlig begäran om överföringen.

Avsluta konto och föra över pengar – efter bouppteckning

Efter att bouppteckningen är klar kan ni avsluta dödsboets konto och föra över pengar till dödsbodelägare. Avslutsblankett för dödsbo finns att ladda ned här. Alla dödsbodelägare behöver skriva under, eller lämna fullmakt till den som skriver under avslutsblanketten och fullmaktsblankett finns att ladda ned här.