Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Frågor och svar

Övrigt

Vad menas med personuppgift?

Svar:

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt Dataskyddsförordningen som personuppgifter. Exempel på personuppgift kan vara personnummer, namn och adress till uppgift om IP-adress eller bankkortsuttag. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Svar:

Vi bevarar personuppgifter med stöd av lagkrav, tex preskriptionsregler, eller så länge vi behöver spara dem för att kunna fullgöra vårt avtalsförhållande. Därefter raderas personuppgifter, eller i vissa fall så sker en avidentifiering som innebär att bara vissa uppgifter sparas som inte går att koppla till dig som person.

Vad har jag för rättigheter om ni registrerat mina personuppgifter?

Svar:

Som registrerad har du flera rättigheter, tex har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Banken och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att få hjälp med att ändra felaktiga uppgifter, eller i vissa fall få dem raderade.

› Läs mer om hur du beställer ett registerutdrag

Vem har tillgång till de personuppgifter jag lämnar ifrån mig?

Svar:

Alla uppgifter som rör ditt konto och dina bankärenden skyddas av banksekretess. Endast personer med särskild behörighet har tillgång till dina personuppgifter.

ICA värnar om den personliga integriteten och vi är därför alltid noga med skyddet av den information du anförtror oss. Personuppgifterna överlåts inte utanför ICA-gruppen.

› Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Lämnar ni ut mina uppgifter till någon annan?

Svar:

Ja vi lämnar ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser, eller då det finns annan laglig grund för detta.

I vissa fall delar vi dina personuppgifter inom ICA, för att kunna lämna erbjudanden om produkter som vi bedömer är av intresse för dig.

Vi kan även dela dina personuppgifter med exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut eller när det krävs enligt lag.

Vad använder vi personuppgifter till?

Svar:

De uppgifter som vi inhämtar används bland annat för att ge dig produkter och tjänster och för att se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Vi använder även personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Personuppgifter hjälper oss även att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och gör det möjligt att genomföra till exempel betalningar.

Vad är ett samtycke?

Svar:

Dataskyddsförordningen förbjuder all hantering av personuppgifter utan stöd i lag. Ett sätt att göra hantering av personuppgifter laglig är att be den registrerade personen om lov. 

Om du ber om lov på rätt sätt, och personen på ett formellt korrekt sätt säger att det är OK, så är hanteringen laglig eftersom du fått personens samtycke till hanteringen. Samtliga behandlingar som Banken genomför idag är grundade på en laglig grund och kräver inget samtycke.

Hur ändrar jag mina personuppgifter?

Svar:

Vårt adressregister uppdateras automatiskt gentemot folkbokföringsregistret. Önskar du ändra folkbokföringsadress, permanent eller tillfälligt, ber vi dig kontakta Skattemyndigheten på din ort.

› Till Skatteverkets webbplats

Om du är bosatt på annan plats än din folkbokföringsadress kan du kontakta ICA Banken och meddela det. Ring oss på telefon 033‑47 47 90 eller skicka ett säkert meddelande när du är inloggad. Observera att vi endast kan ändra till en adress inom Sverige.

Var hittar jag ICA Banken?

Svar:

Vi finns här på icabanken.se, via din smartphone på mobil.icabanken.se och i vår app för iPhone och android, där du kan utföra alla dina bankärenden och även skicka meddelanden till oss. Via telefonbanken har du tillgång till självbetjäning dygnet runt och personlig service vardagar 8–18. Ring oss på telefon 033‑47 47 90.

Vi kan också svara på allmänna frågor via vårt Facebook-kontor,
www.facebook.com/icabanken.

I samtliga ICA-butiker kan du ta ut och sätta in pengar, få reda på ditt saldo samt lämna in ansökan om bankkort. Där kan du även hämta information om och ansökningsblanketter för våra olika kort och tjänster.

› Sök efter din närmaste ICA-butik

För att få reda på saldo och sätta in och ta ut pengar ska du dra ditt kort i kassan. När du lämnar in en ansökan om något av ICAs kort eller tjänster legitimerar du dig i kassan.

Hur får jag personlig hjälp med mina bankärenden?

Svar:

Kontakta oss på telefon 033‑47 47 90 för personlig service. Vi har öppet vardagar 8–18.

Tänk på att identifiera dig genom att knappa in ditt personnummer och fyrsiffriga lösenord. Utan lösenord kan du bara få svar på generella frågor.

Varför har inte ICA Banken något 020-nummer?

Svar:

Vi prioriterar att ha så få och så låga avgifter som möjligt och istället erbjuda bra räntor och villkor. Ett 020-nummer skulle innebära kostnader som måste tas ut på annat sätt. Istället betalar du alltid samma låga samtalsavgift var du än bor i Sverige.

Hur framför jag ett klagomål till ICA Banken?

Svar:

I första hand bör du vända dig direkt till vår kundservice på telefon 033‑47 47 90, öppet vardagar 8–18, eller skicka brev till ICA Banken, 504 82 Borås.

Du som använder internetbanken eller någon av våra appar kan kontakta oss genom att skicka ett säkert meddelande till oss där. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du flera möjligheter att gå vidare i ärendet.

› Läs mer om hur du kan framföra klagomål

Är ICA Banken ansluten till Swish?

Svar:

Som kund i ICA Banken kan du ansluta dig till Swish. Med Swish har det aldrig varit enklare att göra betalningar eller själv ta emot pengar. Pengarna sätts dessutom in på ditt eller mottagarens konto inom några sekunder.

› Så här fungerar det

Vad händer när en kund avlider?

Svar:

Vi får information från Skatteverket när någon av våra kunder har avlidit. Då spärrar vi personens bankkort, koder, autogiron, e-fakturor, kommande betalningar och eventuellt brevgiro. Därefter skickar vi ut en sammanställning av den avlidne kundens engagemang i banken till dödsboet.

När behöver jag ett sexsiffrigt lösenord för att logga in på ica.se?

Svar:

Du som idag använder ett tresiffrigt lösenord för att logga in på ica.se behöver byta till ett sexsiffrigt lösenord. Som bankkund fortsätter du att använda ditt fyrsiffriga lösenord både när du loggar in på icabanken.se och ica.se.

› Mer om sexsiffrigt lösenord på ica.se

Kommer ni att ta fram en hållbarhetspolicy för era fonder?

Svar:

Vi tittar på en tydligare hållbarhetspolicy.

Vi har riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i dag. Alla bolag som förvaltar fonder som finns på ICA Banken fondtorg är anslutna till UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). I dagsläget ställer vi inga direkta krav som berör vapeninvesteringar när det gäller fonderna.

ICA Banken har nyligen infört hållbarhetsbetyg på fondtorget för att underlätta kundernas val.