Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Avgiftsrapporten i årsbeskedet

Vad innebär den Avgiftsrapport som visas på mitt årsbesked för fonder?

Det är en sammanställning över de kostnader och avgifter du haft för ditt fondsparande hos ICA banken under föregående år. Anledningen till att du får den beror på EU-regleringen MiFID2 där det står att vi är som bank är skyldiga att delge dig denna information. Den gäller bara för ditt fondsparande och därför ser du den bara på ditt årsbesked för fonder.

Vilka kostnader är det som visas i avgiftsrapporten?

De kostnader som visas i rapporten är:

Kostnad för investeringstjänsten: Det är den kostnad vi som bank kan ta ut för att du har ett fondkonto hos oss. Idag finns det ingen kostnad kopplat till kontot och därför står det noll på rapporten.

Engångskostnad:  Exempel på engångskostnad kan vara köp- och säljavgift. Idag finns inga sådana avgifter kopplade till fondsparande hos ICA Banken.

Löpnade kostnader: Exempel på löpande kostnader kan vara förvaltningsavgift, förvaringskostnader och registreringsavgift. Förvaltningsavgiften utgör i regel den största delen av dem löpande kostnaderna. Det är från förvaltningsavgiften ICA Banken erhåller sin provision.

Transaktionskostnader: Detta är fondbolagets transaktionsavgift/courtage.

Extrakostnad: Det kan till exempel vara en resultatbaserad avgift som fondbolaget tar ut vid överavkastning mot jämförelseindex.

Total kostnad: En summering av de kostnader som fondbolaget har tagit ut från fonden.

Bankens ersättning från fondbolagen: ICA Banken får provision från fondbolagen för att distribuera fonderna på vårt fondtorg. Den beror på vilket fondbolag, vilken fond samt hur stort förvaltat kapital ICA Banken har i fonden. Provisionen erhålls som en procentsats av förvaltningsavgiften. De flesta fondbolagen betalar oss 50% av förvaltningsavgiften men det finns undantag som både är högre och lägre.

Jag har inte varit kund hela året men får ändå en rapport för helåret?

Avgiften beräknas på de dagar du har haft ett fondsparande hos oss. Oavsett om du haft ett fondinnehav hela året eller om du blev fondkund under senare delen av året så får du en rapport som sammanställer avgifter kopplade till de dagar du har haft ett fondsparande hos oss.

Hur betalas de avgifter som syns i rapporten?

Den vanligaste kostnaden när det gäller fonder är fondens förvaltningsavgift och den betalar du varje dag i och med att avgiften är inräknad i den andelskurs som sätts för fonden varje dag. Det är alltså ingen avgift som drabbar dig som kund i efterhand. Det värde du ser på ditt fondkonto är efter dragen förvaltningsavgift.

Varför står det noll på vissa avgifter?

Antingen är det så att fondbolagen inte har rapporterat in någon data för fonden eller så saknar fonden avgifter av det slaget. Exempel på det är Extrakostnad som endast belastar ett fåtal fonder med en så kallad resultatbaserad avgift.

Varför visas ett X framför fonden?

Det visas när en fond av någon anledning slutat att existera under året. Det kan exempelvis ske när fondbolagen väljer att göra en sammanslagning mellan två av sina fonder. Då visas avgiften fram tills dagen för sammanslagning med ett X framför. De avgifter som uppkommer efter sammanslagningen visas på en egen rad med fondens nya namn framför.