Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Försäkra ditt fritidshus

Med vår fritidshusförsäkring får du ett bra skydd för ditt fritidshus. Saneringsförsäkring ingår.

Köp fritidshusförsäkring

Med ICAs fritidshusförsäkring har du ett bra skydd för ditt fritidshus med allriskförsäkring, hussvampsskydd och mycket mer. Se ditt pris och köp försäkringen direkt online hos ICA Försäkring.

En trygg försäkring för ditt fritidshus

 • Allriskförsäkring för byggnaden ingår
 • Saneringsförsäkring ingår
 • Skydd för roddbåt (max 5 m) ingår

Försäkringen ger ett skydd för ditt fritidshus och för egendom inne i huset som du äger, hyr eller lånar. Försäkringen ersätter bland annat för hyresbortfall vid skada om ditt fritidshus är tillfälligt uthyrt. 

Gör din fritidshusförsäkring ännu tryggare

Välj till våra plustillägg Hem Plus och Hus Plus.

Fritidshusförsäkring som ger extra bonus

Du som köper en fritidshusförsäkring hos ICA Försäkring och har något av ICAs kort får bonus på ICA på hela försäkringskostnaden.

 

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Fritidshusförsäkringen innehåller bland annat

 • Lösöret är försäkrat upp till 300 000 kr
  Möjlighet finns att välja både högre och lägre lösöresbelopp
 • Byggnaden och i försäkringsbrevet övriga angivna byggnader är försäkrade till fullvärde
 • Allrisk för byggnad
 • Egendomsförsäkring
 • Saneringsförsäkring
 • Skydd mot hussvamp ingår med 1 500 000 kr
 • Tomtmarken är försäkrad upp 500 000 kr
 • Skydd för roddbåt (max 5 m), paddelkanot och vågsurfingbräda
 • Personskydd som omfattar en krisförsäkring, privatansvar och rättskydd upp till 250 000 kr

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Självrisker fritidshusförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Självrisken för vissa tilläggsförsäkringar kan skilja sig från grundsjälvrisk eller särskild självrisk. Vilken självrisk som gäller för en tilläggsförsäkring finner du i aktuellt avsnitt i villkoren för den specifika tilläggsförsäkringen.

Grundsjälvrisk

1 500 kronor

Särskild självrisk

20 procent av skadekostnaden, minst grundsjälvrisk och max 40 000 kronor.

Särskild självrisk får man betala vid t ex stöld av cykel. I villkoren kan se vilka skador som har särskild självrisk.

Allrisk byggnad

1 500 kronor

Information om distansavtal och försäkringsdistributionen

För fritidshusförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

I dokumenten nedan hittar du viktig information för dig som tecknar fritidshusförsäkring gällande bland annat din ångerrätt på 14 dagar och om ICA Banken som försäkringsdistributör.

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Försäkringsgivaren (ICA Försäkring) och försäkringsdistributören (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har tillstånd att distribuera försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att distribuera försäkringar.

› Fullständiga villkor för fritidshusförsäkring tecknad 2017-04-01 till 2018-05-25 (pdf)

› Fullständiga villkor för fritidshusförsäkring tecknad 2018-05-26 till 2019-04-01 (pdf)

› Fullständiga villkor för fritidshusförsäkring tecknad 2019-04-01 t.o.m. 2019-09-30 (pdf)

› Produktfaktablad för fritidshusförsäkring tecknad tom 2019-04-01 (pdf)

› Produktfaktablad för fritidshusförsäkring tecknad 2019-04-01 t.o.m. 2019-09-30 (pdf)

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Villkor och skadeanmälan

Fullständiga villkor för dig som tidigare hade fritidshusförsäkring via ICA Banken/Moderna Försäkringar och som valt att fortsätta ha din försäkring hos ICA Försäkring.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen