Inläsning av uppgifter

För att enklare fylla i uppgifterna om din betalning, så kan du automatiskt läsa in OCR-nummer, belopp och mottagare via kameran i din telefon. Se bild här ovanför.

Gör så här:

Rikta fokusfältet mot OCR-numret längst till vänster. Inkludera kontrolltecknet efter numret (#) och håll telefonen ungefär 10 centimeter från avin. När OCR-numret lästs in hörs en signal och numret fylls i fältet ovanför.

Rikta fokusfältet mot beloppet. Inkludera alla siffror och det avslutande kontrolltecknet (>).

Rikta fokusfältet mot mottagarfältet (fältet längst till höger nertill på avin). Inkludera alla siffror och kontrolltecken.

Tryck på Infoga för att fortsätta registrera.