För att skydda både dig och oss och för att leva upp till de lagkrav som ställs är vi skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta är särskilt viktigt eftersom vi inte träffar dig direkt utan enbart via internet och/eller telefon. 

Vi förstår att det ibland kan kännas besvärande att svara på frågor men det är en viktig del i det förebyggande arbetet och ett sätt för oss att fortsätta vara en pålitlig och trygg leverantör av bank- och finansieringsärenden.

Skatterättslig hemvist

Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligen där du bor eller arbetar. Du som har amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt, är bosatt i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd s.k. Green Card anses ha skatterättslig hemvist i USA.

Är du begränsat skattskyldig i Sverige ber vi dig kontakta oss på ICA Banken.

TIN-nummer

TIN står för Taxpayer Identification Number/Skatteregisteringsnummer. 

Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. I Sverige till exempel används personnummer som skatteregistreringsnummer för privatpersoner. Länken nedan visar hur TIN-numret är uppbyggt i de olika medlemsstaterna inom EU.

› Information om respektive lands TIN-nummer

Varför behöver vi veta mer om dig

ICA Banken måste ha god kännedom om dig som kund för att följa Penningtvättslagen, samt även kunskaper om din skatterättsliga hemvist för att kunna följa FATCA- och CRS-reglerna.

Information om FATCA

Den amerikanska lagstiftningen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) innebär att finansiella institut över hela världen måste identifiera och lämna uppgifter – motsvarande svenska kontrolluppgifter – om konton som innehas av s.k. US persons till Skatteverket som vidarebefordrar uppgifterna till det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service). Därför behöver vi ställa några frågor till dig, för att avgöra om du är US person, d.v.s. om du är skattepliktig i USA eller inte samt, i förekommande fall vilket skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number) du har i USA. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av FATCA i lag om identifiering av rapporteringsskyldiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Vill du veta mer om FATCA, gå till Bankföreningens hemsida.

Information om CRS

Lagen om en global standard för automatiskt utbyte av information om finansiella konton. CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att svenska banker måste identifiera och lämna uppgifter – motsvarande svenska kontrolluppgifter – om konton som innehas av personer med skatterättslig hemvist i annan stat än Sverige och USA. Dessa uppgifter rapporteras till det svenska Skatteverket som i sin tur vidarebefordrar uppgiften till det aktuella landets skatteverk (eller motsvarande). Med anledning av detta behöver du därför besvara frågan om i vilka stater du har skatterättsliga hemvister samt, om du angett något annat än Sverige eller USA, vilket skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number) du har i den aktuella staten.

Bra länkar

› Bankföreningen

› OECD