Mest nöjda privatlånekunderna

Dem har vi enligt Svenskt Kvalitetsindex