Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok
2018-06-26

Kvinnor mår sämre än män

Kvinnor mår sämre än män över sin ekonomi
Kvinnor mår sämre än män över sin ekonomi Kvinnor mår sämre än män över sin ekonomi

Ekonomi är viktigt för alla i samhället - ändå känner kvinnor större stress och skuld över sin ekonomi än vad män gör. 1 av 10 kvinnor anser att de har så dålig koll på ekonomiska begrepp och ord att de haft dåligt samvete. För män är motsvarande siffra 1 av 20.

Några förklaringar till varför det ser ut som det gör ska vi försöka reda ut.

Ida Lemoine, beteendestrateg förklarar att vi ofta har en övertro på vår egen förmåga. Detta kan göra att vi upplever en falsk kontroll som kallas för självsäkerhetsfällan. Studier visar att män generellt har lättare att trilla dit och det är oavsett om det gäller bilkörning eller att hantera pengar. Det är troligtvis en av anledningarna till den skillnad som man kan se mellan män och kvinnors subjektiva uppfattning kring hur bra är på att hålla i pengarna.

Det finns också studier som pekar på att kvinnor har sämre finansiell kunskap och engagemang för att spara i aktier jämför med män, men det skulle behövas mer forskning för att gräva vidare i dessa skillnader.

Samhället och den finansiella sektorn har länge utgått från ett manligt perspektiv, vilket påverkar upplevelser och beteenden inom vardagsekonomiska utmaningar.

En bidragande orsak till skillnaden mellan män och kvinnor är den ekonomiska uppdelningen i heterosexuella parförhållanden, förklarar Magnus Hjelmér, vardagsekonom. Så länge man har ensamt ansvar för sin ekonomi eller delar av den, så får man per automatik ett krav att hålla koll på sin ekonomi.

I relationer med gemensam ekonomi har en av parterna ofta större ansvar för de ekonomiska frågorna i vardagen. Det kan leda till en snedfördelning och att glappen blir ännu större, vilket i förlängningen kan bidra till det vi ser här – att man få dåligt samvete över att man inte ta tag i ekonomiska beslut.

› Läs hela beteenderapporten här

Fler nyheter


Ida Lemoine och Magnus Hjelmér
Beteendeekonomi 2018-06-26

ICA Banken i nytt samarbete

Många banker skulle nog hävda att de förstår sina kunder, deras vardag och strävar efter att hjälpa dem med de utmaningar denna medför. Vi tar nu detta till en ny nivå. Genom att visa ett genuint och nyfiket intresse för vardagen bortom balansräkning har vi fått en förståelse för människors vardag och ekonomins roll i den.

› Läs mer om nya samarbetet
Beteenderapporten från ICA Banken
Beteendeekonomi 2018-06-26

Nu är den här - Beteenderapporten

I dagens samhälle utgår vi ofta från att människan är en rationell varelse, trots att de flesta vet att verkligheten ser helt annorlunda ut. För hur mycket vi än vill pensionsspara, stå emot onödiga impulsköp och följa en månadsbudget, får det ofta stryka på foten till förmån för snabba kickar och lyckorus.

› Läs mer och spana in rapporten
Man bekymrad över sin ekonomi
Beteendeekonomi 2018-06-26

Därför mår vi dåligt över vår ekonomi

Ekonomi är en viktig ingrediens i det mesta i samhället. Samtidigt skapar det oreda för många av oss. Ekonomi ligger till grund för dåligt samvete och konflikter.

› Se mer om varför vi mår dåligt över vår ekonomi
7 av 10 har dåligt samvete för att de inte orkar ta tag i ekonomiska beslut
Beteendeekonomi 2018-06-26

Jag ska bara...

Om du känner du igen dig i den sägningen, så är det inte så konstigt. Det finns flera likheter mellan Alfons Åberg och svenska folket. En av dem är att vi är duktiga att skjuta upp saker – speciellt saker som vi tycker är jobbiga.

› Läs mer om Alfons Åberg-fällan
Artikelbild
Beteendeekonomi 2018-06-26

Grupptryck och ekonomiska konflikter

Även unga och föräldrar vars barn bor hemma mår sämre än genomsnittet över sin ekonomi. För unga handlar det främst om att de mår dåligt över att de spenderar mer pengar än de planerat och för föräldrar handlar det om konflikter kopplade till att man har dålig koll på sin ekonomi.

› Lär dig mer om hur grupptryck och ekonomiska konflikter påverkar hur vi mår